publications about OPEN BORDERS

Meje: Slovensko-italijansko obmejno območje kot prostor razmisleka o Evropi

Meje: Slovensko-italijansko obmejno območje kot prostor razmisleka o Evropi

Published online by ALTERNATOR:  21.12. 2023

Abstract

V času omejitev javnega in zasebnega življenja med pandemijo covida-19 se je ob slovensko‑italijanski meji pojavil predlog, da bi za obmejno prebivalstvo ponovno uvedli »kakšne sodobne različice nekdanje prepustnice, ki bi prebivalcem obeh Goric omogočala prosto gibanje v tem skupnem prostoru«, kot je 26. aprila 2020 zapisal tržaški Primorski dnevnik. Prepustnica je bila osebni dokument, s katerim je bilo prebivalstvu vzdolž italijansko‑jugoslovanske meje od sredine petdesetih let 20. stoletja naprej olajšano čezmejno gibanje. Imetniki tega dokumenta, za katerega so morali posebej zaprositi pri lokalnih oblasteh, so lahko uporabljali tudi maloobmejne prehode, ki so bili posejani na meji med državama. Pri prehajanju meje so imeli določene ugodnosti, ki drugim (nemejašem) niso pripadale, denimo možnost nakupa večje količine dobrin na drugi strani meje.

Type: Research Article

DOI: https://doi.org/10.3986/alternator.2023.36

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted re-use, distribution and reproduction, provided the original article is properly cited.

Copyright © The Author(s), 2023. Published by ALTERNATOR

Scroll to Top